وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

معاون کمیته انضباطی : تلاش می کنیم تا راهبردهای پیشگیرانه را در اولویت کاری خودمان قرار دهیم.

محمد هادی سیفی ( معاون کمیته انضباطی هیات فوتبال استان قم ) طی مصاحبه با روابط عمومی هیات فوتبال استان قم گفت : در نظر داریم در راستای پیشگیری از بروز تخلفات در مسابقات فوتبالی و فوتسالی استان قم و بازدارنده بودن آراء صادره با استناد به ماده ۲۰ مقررات انضباطی ، برخی از آراء صادره را با انتشار اسامی محرومین و متخلفین از طریق روابط عمومی هئیت فوتبال استان قم رسانه ای کنیم و همچنین به تشویق متولیان خوشنام فوتبالی از طریق رسانه بپردازیم .
 
 
سیفی در ادامه به اجرای کامل آراء صادره و پرداخت جرایم نقدی اشاره کرد و گفت : با استناد به ماده ۱۱۲ آئین نامه انضباطی محرومیت از بازی و پرداخت جرائم نقدی همزمان بایستی اجرا شود و در صورت عدم پرداخت جرایم نقدی ، طبق قانون با متخلفین برخورد میشود و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری میشود . 
 
معاون کمیته انضباطی در آخر به حساسیت بالای کمیته انضباطی در برگزاری مسابقات پایه استان اشاره کرد و گفت : از نزدیک نظارت بر مسابقات پایه استان قم را رصد می کنیم تا بتوانیم پیشگیری لازم را داشته باشیم و در اجرای آراء صادره هم نقش نظارتی ویژه را ایفا کنیم .

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی