وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

داوران قمی این هفته فوتسال مشخص شدند

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان قم ،داوران قمی این هفته لیگ فوتسال کشور به ترتیب زیر می باشد :

 

لیگ یک .
جمعه سفیر گفتمان تهران مقامت تهران  هادی فراهانی محمد جواد بابلی محمد قربانی جهانگیر فراهانی
 
لیگ دو جمعه نهم  شهرداری صباشهر سفید رود آستانه حمید رضا طیب طاهری مجتبی بختیاریان امیرحسین نادب احسان شکاریان.
 
لیگ دو شنبه دهم پاس تهران هیئت آران بیدگل   محمد قربانی جهانگیر فراهانی محمد جواد بابلی هادی فراهانی .
 

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی