وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

اطلاعيه روابط عمومي هيئت فوتبال استان قم در خصوص انتخاب مربيان برتر استان توسط كانون

اطلاعيه روابط عمومي هيئت فوتبال استان قم در خصوص انتخاب مربيان برتر استان توسط كانون
مربيان
به شرح زير مي باشد:
درخصوص کانون مربیان دریکی از برنامه های ورزش استان توسط جناب آقای بهرامی ریاست هیئت فوتبال  توضیحاتی ارائه شد که در این راستا جناب آقای دکتر ذوالفقار نسب نیزدرهمان برنامه تاکید کرد کانون با توجه به عدم ثبت و تصویب  اساسنامه از وجاهت قانونی برخوردارنیست و  جناب آقای رحمانی صرفا براساس حرکت های قبلی واز روی علاقه شخصی به فوتبال اقدام به اینکار نموده واین دست انتخاب ها به هیچ وجه  جامع وکامل نبوده ونظر هیات فوتبال نیز براین انتخاب ها استوار نمیباشد.
 ایضا ارائه نظرات از سوی برخی ازاعضای هیئت فوتبال صرفا بعنوان پیشکسوت فوتبال بوده،  با اصطلاح شخصیت حقیقی ایشان بعنوان صاحب نظران  این عرصه نه تنها درباره موضوع مطروحه بلکه در باقی زمینه ها جاری می باشد لیکن هرگونه تصمیمی از سوی هیئت فوتبال می بایست با امضای رییس یا دبیر این مجموعه باشد.                                                                               

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی