وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

کمیته آموزش هیئت فوتبال برترین واحدآموزشی ورزش استان قم شد

کمیته آموزش هیئت فوتبال به عنوان برترین واحد آموزش هیئت های ورزشی انتخاب شد.

 

اداره کل ورزش و جوانان استان طبق سنوات گذشنه در راستای ارزش گذاری فعالیت هیئت های ورزشی و بررسی عملکرد آنها ، در سال 97 نیز اقدام به انتخاب برترین زیرمجموعه خویش بر اساس معیارهای استاندارد وزارت ورزش و جوانان نمود.

در همین خصوص در محور آموزش ،کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان قم موفق به اخذ رتبه برتر آموزش در بین کلیه هیئت های استان گردید.

فعالیت کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال براساس چشم انداز تعریف شده توسط کمیته ، در سال 97 نیز پیگیری شد و بر این اساس الویت های توسعه ای و افزایش کیفی مربیگری و آموزشی ، به مسیر خود همچون سالهای گذشته ادامه داد ؛ مواردی چون:

برگزاری دوره های رسمی فوتبال و فوتسال ، بویژه در بخش بانوان

تدوین نظام نامه مربیگری

معرفی مدرس دوره های مربیگری جهت ارزیابی مدرسین توسط فدراسیون و افزایش تعداد مدرسان در سطح استان قم

برگزاری دوره های دانش افزایی

سر  و سامان دادن به ساختار کادر فنی باشگاهها

و......

که از اهم فعالیتهای کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان بوده است.

در راستای افزایش کیفیت آموزشی ، هیئت فوتبال استان قم در حال تدوین در طرح تحول نظام آموزش فوتبال ، با توجه به شرایط و امکانات موجود در استان قم می باشد که به سرانجام رساندن این موضوع ، اصلی ترین وظیفه و رسالت خویش در مسیر فراروی خود می داند.

لذا از کلیه اندیشمندان فوتبال و فعالان آن دعوت می شود تا با ارائه نقطه نظرات سازنده خویش ، در این تغییر و تحول ، مشارکت داشته و کمیته آموزش و مربیا را یاری نمایند.

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی