وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

انتصاب سرپرست و دبیر هیئت فوتبال شهرستان قم

سرپرست و دبیر هیئت فوتبال شهرستان قم مشخص شدند.
به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان قم ؛ جناب آقای کریم بهرامی ریاست محترم هیئت فوتبال استان قم طی احکامی ،جناب آقای سیدجواد خازنی را به عنوان سرپرست هیئت فوتبال شهرستان قم و همچنین جناب آقای علی پنجه باشی را به سمت دبیر هیئت فوتبال شهرستان قم منصوب کردند.
 
 

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی