وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

آرای جدید کمیته انضباطی

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان قم؛ آرای جدید کمیته انضباطی هیئت فوتبال به شرح زیر می باشد:

تیم فوتبال مهام پلیمر به دلیل سوء رفتار تیمی (دریافت بیش از پنج کارت زرد و قرمز در یک بازی) به پرداخت جریمه نقدی به میزان 3/000/000 ریال محکوم شد.

علی نیک بین، بازیکن تیم پیام؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی، بی احترامی و توهین به داور؛ به چهار جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت جریمه نقدی به میزان 2/000/000 ریال محکوم شد.

سروش صولتی، بازیکن تیم عقاب پردیسان؛به دلیل رفتار غیر ورزشی، بی احترامی و توهین به داور؛به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت جریمه نقدی به میزان 500/000 ریال محکوم شد.

تیم فوتبال عقاب پردیسان، به دلیل سوء رفتار تیمی (دریافت بیش از پنج کارت زرد و قرمز در یک بازی) به پرداخت جریمه نقدی به میزان 2/000/000 ریال محکوم شد.

حسین ملکی،بازیکن تیم عقاب پردیسان؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی، بی احترامی و توهین به ناظر داوری، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت جریمه نقدی به میزان 1/000/000 ریال محکوم شد.

محمدجواد قربانی، مربی تیم پیام؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی، بی احترامی و توهین به داور، به شش جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت جریمه نقدی به میزان 2/000/000 ریال محکوم شد.

حسن حاجی، بازیکن تیم هما؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی، بی احترامی و توهین به داور، به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت جریمه نقدی به میزان 1/000/000 ریال محکوم شد.

تیم پیام، به دلیل سوء رفتار تیمی (دریافت بیش از پنج کارت زرد و قرمز در یک بازی) به پرداخت جریمه نقدی به میزان 3/000/000 ریال محکوم شد.

تیم هما، به دلیل سوء رفتار تیمی (دریافت بیش از پنج کارت زرد و قرمز در یک بازی) به پرداخت جریمه نقدی به میزان 3000/000 ریال محکوم شد.

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی