وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

آرای کمیته انضباطی هیئت فوتبال استان قم

به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان قم؛ آرای جدید کمیته انضباطی هیئت فوتبال به شرح زیر می باشد:

پوریا رضایی، بازیکن تیم سوهان محمد سیما؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی و بی احترامی و توهین به داور؛ به یک جلسه محرومیت و پرداخت جریمه نقدی به میزان 1/000/000 ریال محکوم شد.

 

محمد بیگلری، بازیکن تیم آراد؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی و بی احترامی و توهین به داور؛ به یک جلسه محرومیت و پرداخت جریمه نقدی به میزان 1/000/000 ریال محکوم شد.

مهدی براتی، بازیکن تیم افشین؛ به دلیل رفتار غیر ورزشی و بی احترامی و توهین به داور؛ به یک جلسه محرومیت و پرداخت جریمه نقدی به میزان 1/000/000 ریال محکوم شد.

طراحی و راه اندازی : انعکاس برتر

بالا نسخه رومیزی