وبسایت رسمی هیئت فوتبال استان قم

تغییر به حالت دسکتاپ ورود

برگزاری بیش از ۴۰۰ مسابقه در سال ۹۸

 

بنا به گزارش روابط عمومی هیئت فوتبال استان قم، مسئولین کمیته های فعال در هیئت فوتبال استان قم رقابت های فوتبال و فوتسال در رده های سنی مختلف با تلاش مسئولین امر به انجام رسید که در پایان با ارائه آمارهای مستند و مستدل موفق به انجام شدند که در ادامه به آن اشاره می شود. تیم های رده سنی 13 سال در دو گروه با مجموع 20 تیم موفق به انجام 93 بازی شدند. تیم های حاضر در رده سنی 14 سال نیز با حضور 11 تیم موفق به انجام  55بازی شدند. در رده سنی 15سال نیزرقابت ها بصورت رفت و برگشت به انجام رسید که 7 تیم حاضر موفق شدند  42 بازی را به انجام برسانند. همچنین در رده سنی نوجوانان نیز با حضور  7 تیم که بصورت رفت و برگشت برگزار شد نیز  42 بازی برگزار شد. فوتبالیست های جوان استان قم نیز با حضور  9 تیم که بصورت رفت و برگشت تا هفته چهاردهم برگزارشد موفق به انجام  56 بازی شدند. با توجه به اطلاعات و آمارهای فوق الذکر تیم های فوتبال فعال در استان قم موفق شدند در مجموع 285 بازی را به انجام برسانند که رقابت های رده سنی 10 و 11 و 12 سال در آمار های لحاظ نشده است. هیت فوتبال استان قم همچنین در سطح کشور نیز دارای نمای